CIPC Home Page
 Start Here...
 Enterprise Enquiry
Enterprise Name:

Enterprise number:
//
 Name Search
Enter the enterprise name you wish to search for...
Search Operators

       Logged in as:
 
  
 
 
 
 
English Version | Zulu Version | Tswana Version
Vergelyking tussen ín privaat maatskappy en ín beslote korporasie

Privaat maatskappy Beslote korporasie
Regspersoon Regspersoon
Geniet ewigdurende suksessie Geniet ewigdurende suksessie
Mag hoogstens 50 lede hÍ Mag hoogstens 10 lede hÍ
Maatskappye mag aandeelhouers wees Maatskappye mag nie ín ledebelang hÍ nie
Bestaan uit direkteure en aandeelhouers Bestaan uit lede
Geregistreerde statute Statute word nie vereis nie
Verpligte jaarlikse opgawe moet ingedien word Verpligte jaarlikse opgawe moet ingedien word
Het aandelekapitaal Het ledebydraes
Het ín ouditeurl Het ín rekenpligtige beampte
BelÍ ín algemene jaarvergadering Algemene jaarvergadering volgens diskresie
Sertifikaat van inkorporasie Sertifikaat van inkorporasie
Lede het aandele Lede het ledebelange
Kan in sekere omstandighede sy eie aandele bekom Kan ín ledebelang koop
Direkteure is verantwoordelik vir die dag-tot-dag-bestuur van die maatskappy Lede is verantwoordelik vir die dag-tot-dag-bestuur van die beslote korporasie
Lederegister Geen lederegister
Beperkte aanspreeklikheid Beperkte aanspreeklikheid
Geouditeerde finansiŽle state nodig Net jaarlikse finansiŽle state nodig
Kan in sekere omstandighede bystand verleen vir die koop van of subskripsie op ín aandeel in die maatskappy Geen beperking op ín beslote korporasie om finansiŽle bystand te verleen om ín ledebelang te bekom nie


Terms and Conditions
and Privacy Statement Copyright © CIPC 2011